Kurumsal Gömleği Kaybetmeden Nesil Yapay Zekadan Yararlanmak

Kurumsal Gömleği Kaybetmeden Nesil Yapay Zekadan Yararlanmak

ChatGPT gibi teknolojilerin de gösterdiği gibi, üretken yapay zeka (gen yapay zeka) hızla gelişiyor ve farklı sektörlerdeki işletmeleri uygulama stratejilerini geliştirmeye teşvik ediyor. 2024’teki zorluk, olumlu iş sonuçları elde etmek ve müşteri memnuniyetini etkili bir şekilde artırmak için bu yeni teknolojilerden yararlanmaktır.

Piyasaya sürülmesinden bu yana, ana açıklamalardan biri, geleneksel analiz ve sınıflandırma odağından yaratıcı içerik oluşturmaya geçiş yaparak bu yeni nesil yapay zekanın yerine getirebileceği farklı roller oldu. Üretken yapay zeka, insan yaratıcılığını taklit etmek için karmaşık algoritmalar ve sinir ağları kullanarak metin, resim ve müzik gibi çeşitli çıktılar üretir.

İnsanın entelektüel yeteneklerinin tamamını kopyalamayı amaçlayan yapay genel zekadan (AGI) farklı olarak, üretken yapay zeka göreve özgüdür. Eğitim aldığı alanlar dahilinde, çeşitli görevleri ustalıkla ele alarak, gelen verilere göre yeni durumlara uyum sağlayarak pratik çözümler sunar.

Üretken Yapay Zeka Teknolojisinin Pratik Kullanımları ve Sınırları

Pratikte üretken yapay zeka, metin, resim, ses, animasyon ve 3 boyutlu modeller gibi ortamlarda hızlı içerik oluşturulmasını sağlayan güçlü bir üretkenlik aracıdır. Yalnızca dildeki kalıpları ve nüansları öğrenip korumakla kalmaz, aynı zamanda geçmiş etkileşimleri de hatırlayarak kullanıcılarla daha tutarlı ve bağlamsal olarak anlamlı alışverişlere yol açar.

Ancak gen yapay zekası, özellikle derin bağlamsal veya duygusal anlayış gerektirenler olmak üzere çok sayıda karmaşık faktörü içeren kararlarda şu anda yetersiz kalıyor. Veriye dayalı önerilerde başarılı olsa da, incelikli insan faktörlerini entegre etmek ve yönetmek, en azından şimdilik ulaşamayacağı bir noktada.

Müşteri etkileşimi platformu firmasının pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Will Devlin’e göre MesajGearsiş dünyası ve endüstride benimseyen kişiler, başarısızlık korkusu olmadan yapay zekadan yararlanabilirler.

“Standart bir A/B testi gerçekleştirmiş herhangi bir pazarlamacı size başarısızlığın her zaman kaçınılması gereken bir şey olmadığını söyleyebilir. Kariyerlerimizde sürekli olarak yeni araçlar, teknolojiler ve teknikler öğreniyoruz. Başarısızlık korkusu her zaman bu öğrenme ve büyüme sürecinin gerekli bir parçası olacaktır. Yeni olan her şeyde olduğu gibi yapay zeka konusunda da alakalı ve gerçek endişeler var” dedi TechNewsWorld’e.

Yapay Zekanın İleriye Yönelik Yolunu Anlamak

Michael Fisher, dijital uyumluluk ve veri yönetimi firmasının baş ürün sorumlusu Uyumluluk anahtarı (eski adıyla Waterfield Technologies), bu alanlara yönelik dört tahminde bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl, bu teknolojinin birincil uygulayıcıları olan iletişim merkezleri, üretken yapay zekayı hızla entegre etti. Fisher, 2024’te odak noktasının üretken yapay zekanın yatırım getirisinin daha derin anlaşılmasına kayacağını öngörüyor.

İletişim merkezi liderlerinin ve diğer yapay zekayı benimseyenlerin, yapay zekanın maliyetini daha anlamlı bir şekilde hesaplamaya giderek daha fazla odaklanmasını bekliyor. Bu çaba, ölçek ve işlem başına maliyete bağlı olarak dağıtım maliyetinin nasıl optimize edilebileceğinin daha iyi anlaşılmasını içerir.

Hızlı Yapay Zeka Benimsemesinde Riskleri Yönetmek

Fisher ikinci bir tahmin olarak, Nesil Yapay Zekanın bu yıl, sektörler arası pazarlama ve müşteri arama alanlarında en hızlı şekilde benimsenmeye devam edeceğini öne sürdü. Potansiyel müşteri yaratma işinde değeri, maliyeti ve riskleri göz önünde bulundurmalısınız.

Doğal riskler, sağlık hizmetleri, hükümet ve finans gibi sıkı düzenlemeye tabi sektörlerde benimsenmeyi yavaşlatıyor. Bu sektörlerdeki iletişim merkezinin arka ucu, verileri özetlemek ve raporlamak için üretken yapay zekanın kullanılması konusunda agresif olacaktır.

“Ancak müşteriye dönük ön uçta, bu dikeylerin tümü daha yavaş ve daha bilinçli hareket edecek. Perakende gibi halihazırda yüksek düzeyde düzenlemeye tabi olan sektörlerden ne kadar uzaklaşırsanız, üretken yapay zekanın o kadar hızlı benimsendiğini göreceğiz” diye gözlemledi.

Bulut ve Video Yapay Zeka Çözümlerindeki Gelişmeler

Birçok şirket, müşteri tercihlerine uygun, şirket içi ve bulut tabanlı iletişim merkezi çözümleri sunmaya devam ediyor. Ancak her iki çözümü de canlı tutmak, satıcılar için teknoloji maliyeti kaybı yaratıyor. Yani birinden diğerine üstünlük sağlayın.

Fisher’ın üçüncü tahmini şuydu: “2024’te daha fazla şirket şirket içi çözümlerini sonlandıracak veya şirket içi çözümü müşteriler için ticari açıdan yaşanmaz hale getirmek için fiyatı önemli ölçüde artıracak; bu da esas olarak müşterileri bulutu benimsemeye ve inovasyona zorlayacak.”

Sigorta sektörü, işbirliğine dayalı belge imzalama veya bir araçtaki kaza hasarını gösterme gibi şeyler için video tabanlı iletişimi benzersiz bir şekilde kullanıyor. Çoğu endüstri, videoyu bir müşteri hizmetleri kanalı olarak benimsemekte yavaş davrandı.

Fisher, dördüncü yararlanıcı tahmini olarak şunları kaydetti: “Bu 2024’te değişecek. Videonun, özellikle göster ve anlat yönteminden yararlanan fiziksel bir ürün satan şirketler için, endüstriler genelinde bir müşteri hizmetleri kanalı olarak daha geniş çapta kullanılmasını bekliyoruz.”

Özel kullanım durumları bu özelliğe olan talebin artmasına yardımcı olacaktır. Kendisi, Z kuşağının rahatlığı ve video tabanlı içeriğe olan aşinalığının yol açtığı değişen tüketici tercihlerinin de yardımcı olabileceğini paylaştı.

Devasa Yapay Zeka Veri Kümelerinin Kullanımında Hassasiyet

MesajGear’dan Devlin, markaların yapay zekadan (özellikle üretken yapay zekadan) yararlanmaya başladıkça korkulukları yerleştirmelerinin ve ekiplerinin takip edeceği standart işletim prosedürleri ve yönergeleri geliştirmelerinin hayati önem taşıdığını düşünüyor.

Bu bir öğrenme süreci olacak. Şirketler, Nesil Yapay Zekanın herkese uygun tek çözüm olmadığının farkına varmalı.

“Yapay zeka teknolojisinin biz onunla daha fazla ilgilendikçe daha da iyi olacağını umuyorum” diye uyardı ve ekledi: “Yapay zeka çok yeni bir teknoloji olduğu için markalar hala onu nasıl yönetecekleri ve onu sorumlu bir şekilde kullanmalarını nasıl sağlayacakları konusunda yol alıyor ve tam potansiyeline kadar.”

Geçtiğimiz günlerde, kurumsal markalardaki pazarlamacılara yönelik olarak MesajGears tarafından yapılan bir anket, markaların yapay zeka çözümlerini uygularken karşılaştığı en önemli zorlukların sınırlı uzmanlık, personel eğitimi ve entegrasyon karmaşıklığı olduğunu gösterdi.

“Yapay zeka modellemesi yalnızca içine koyduğunuz veriler kadar iyidir. Tam tersine yapay zeka, markaların dönüşümleri ve yatırım getirisini iyileştirmesine, zamandan tasarruf etmesine, değer elde etme süresini kısaltmasına, test etme ve öğrenmeyi iyileştirmesine yardımcı olan güçlü bir araç olabilir” dedi Devlin TechNewsWorld’e.

İnsan İçgörüsünü Yapay Zeka Teknolojisiyle Bütünleştirme

Shahid Ahmed, dijital danışmanlık firmasında yeni girişimler ve inovasyondan sorumlu grup başkan yardımcısı NTT Verilerişirketinin 2023 Küresel Müşteri Deneyimi Raporu’nda, CX etkileşimlerinin çoğunun hala bir tür insan müdahalesi gerektirdiğini ortaya koyduğunu açıkladı.

Bu rapora göre yöneticiler bunun müşteri yolculuklarının kritik bir parçası olmaya devam edeceği konusunda hemfikir. Kuruluşların %80’i önümüzdeki 12 ay içinde yapay zekayı müşteri deneyimi sunumuna dahil etmeyi planlasa da, insan unsuru başarının merkezinde yer alacak.

Ahmed, TechNewsWorld’e şunları söyledi: “Kurumlar, otomasyonun insan yeteneklerini nasıl tamamlayabileceğine ve geliştirebileceğine dikkat ettikçe, yapay zeka hedeflerini zorlayacak artan beceri eksikliklerini kapatmaya daha fazla önem verecekler.”

Yapay zeka ve büyük veri analitiğinin temellerinin, endüstrilerdeki çoğu iş için temel beceriler haline geleceği ve yeni işe alımların tek yol olmayacağı konusunda uyardı.

“NTT Data tarafından yapılan araştırma, iş dünyası liderlerinin, yeniden beceri kazandırma ve beceri geliştirme girişimlerine yapılan yatırımlar nedeniyle son üç yılda %25’in üzerinde kâr elde etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Bu eğilim, beceri boşluklarının kapatılmasına ve kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacak daha iyi seçilmiş öğretim deneyimleriyle 2024’te de devam edecek” tavsiyesinde bulundu.

Kendin Yap Yapay Zeka Uygulamasının Riskleri

Yapay zekanın en iyi yararlanma yaklaşımı, yönetilen bir bulut kombinasyonunda olabilir. Yapay zeka bugün her yerde. Benimseyenler bu patlayıcı büyümeyi hangi rakamların gösterdiğini düşünmelidir.

Bulut güvenlik sağlayıcısının raporu Zeka Yapay zeka hizmetlerinin yönetilen bir bulut platformu aracılığıyla kullanılması arasındaki önemli bağlantıyı gösterir. Geniş bir kuruluş örneğine ilişkin toplu verilerin analizi, üretken yapay zeka ve makine öğreniminin bulutta nasıl kullanıldığına ve bunun kuruluşlara olan etkilerine ilişkin kapsamlı bir genel bakış sağlar.

Bu araştırmaya göre yapay zeka, bulut ortamlarında hızla yer kazanıyor. Kuruluşların %70’inden fazlası artık yönetilen yapay zeka hizmetlerini kullanıyor. Bu yüzdede yapay zeka teknolojisinin benimsenmesi, Wiz’in kuruluşların %80’inden fazlasında gördüğü yönetilen Kubernetes hizmetlerinin popülaritesine rakip oluyor.

Dikkate değer bir diğer görüş ise birçok kuruluşun yapay zekayı denediği ancak bu adımın ötesine geçmediğidir.

Yalnızca %10’u, ortamlarında 50 veya daha fazla bulut sunucusu dağıtan uzman kullanıcılardır. Rapora göre, bulutta yapay zekanın benimsenmesi hızla artarken birçok kuruluş (%32) hala bu araçlarla deneme aşamasında görünüyor ve bulut ortamlarında 10’dan az yapay zeka hizmeti örneğini dağıtıyor.

Tahmine Dayalı Analitikle Nesil Yapay Zekayı Geliştirme

MesajGear’dan Devlin, çoğu insan için 2023’ün yapay zekanın odak noktasına geldiği ve benimseyenlerin onu en iyi nasıl kullanacaklarını sorduğu yıl olduğunu gözlemledi. Şimdi, eğer yapay zekayı düzenli olarak kullanmaya henüz başlamamışlarsa, çoğu marka en azından yapay zekaya meraklıdır.

“Test etmek ve bunun kendilerine nasıl yardımcı olabileceğini görmek istiyorlar ve keşfetmeye hazırlar. Markalar yapay zeka fikri konusunda daha rahat hale geldikçe, sanırım bazı rollerin karmaşık bir şekilde büyüdüğünü, diğerlerinin ise yapay zeka araçları kullanılarak daha verimli hale getirildiğini göreceğiz” dedi.

Üretken yapay zeka, tahmine dayalı yapay zekadan elde edilen bilgilerle eşleştirildiğinde özellikle güçlü hale gelir. Bir müşterinin yalnızca sizden ne zaman ve nerede haber almak istediğini bilmekle kalmaz, aynı zamanda satın alma olasılığını ve hangi dil ve görsellerin onları harekete geçmeye yönlendireceğini de bilirsiniz.

“Bu, markaların daha yeni yararlanmaya başladığı bir kombinasyon ve neredeyse sonsuz potansiyele sahip” diye sözlerini tamamladı.

Yorum gönder